Introduction

Iceberg

Den synliga delen ovanför vattenytan av ett isberg är endast en mycket liten del av hela isberget. Precis som detta isberg är den kraft du vanligen använder bara en liten del av hela din möjliga kraft.

Naturen har gett oss både kropp och sinne. När vi förenar den synliga kraften från kroppen med den osynliga kraften från sinnet, blir vi ett med naturen och kan fullt utöva vår potential. Målet med Ki-Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido) och Ki-övningar (Shin Shin Toitsu Do) är att söka utveckla denna Ki-kraft, vilket är kraften som skapas genom att förena kropp och sinne.

Ki-Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido) har utvecklats från uråldriga kampsystem. Ki-Aikido är också en livsfilosofi för det dagliga livet. I Ki-Aikido fokuserar man på att utveckla sin Ki, bl. a genom olika övningar för både kroppen och sinnet. Ki-Aikido lär ut ett förhållningssätt som går ut på att förena kropp och sinne. Lyckas man med detta kan man finna en balans som ger både effektivitet och harmoni, vare sig det handlar om arbete, familjeliv eller idrott.

I Ki-Aikido tävlar man inte mot någon annan – bara mot sig själv. Att alltid eftersträva harmoni, innebär att en attack inte ska mötas med styrka utan med balanserad följsamhet. Därför krävs det inte att man är stark, vig och har bra kondition för att man ska kunna börja träna Ki-Aikido. Utövare finns i alla åldrar. De flesta som tränar gör det för att utvecklas både mentalt och fysiskt mot ett tillstånd av större harmoni och välbefinnande – och naturligtvis för att det är roligt!