Städning

By Paul Babalola on
Rengörning

Städning är en av de viktigaste traditionerna i japansk kultur. I Europa hade de rika tjänstefolk till att städa och därför betraktas städning som ett lågstatusarbete. Jag har noterat att vissa européer vägrar att städa eftersom det är förödmjukande för dem. De har inget emot att laga mat, att tillverka eller att reparera saker – men de vill inte städa.

Europeiskt klimat är i allmänhet varmt och torrt på sommaren samt kallt och fuktigt på vintern. Detta klimat gynnar inte bakterier så städning var inte så viktigt för hälsan. Det är därför som ändamålet med städning i Europa är att få det att se snyggt eller att bli mer behagligt.

Japansk klimat är i allmänhet varmt och blött på sommaren samt kallt och torrt på vintern. Detta klimat gynnar bakterier och får små insekter att föröka sig på sommaren, och även på vintern kan fortfarande virus, döda bakterier och små insekter orsaka problem. Det är därför som ändamålet med städning i Japan varit att skapa en god miljö för hälsan. Det är därför som alla japaner inklusive fattiga var tvungna att städa. Skillnaden i ändamål har också skapat en skillnad i metoden att städa.

Den japanska andliga traditionen att ”städa” inombords kallas MISOGI och är en av de huvudsakliga syftena med meditation. Det motsvarar den europeiska psykoterapin men med en annan teori och med andra metoder.

Det finns många sätt att tillämpa MISOGI men en av dem är att städa huset eller dojon för hand. Det är mycket viktigt att städa med en fuktad trasa. Det finns flera skäl till det.

Det är en allmän uppfattning att Europa utvecklar dualism. Dualism betyder ja/nej, bra/dåligt, plus/minus, positiv/negativ, etc. Nästan alla japaner anser att denna dualism kan orsaka konflikter inom och utom sig själv och de försöker därför finna en lösning genom att skapa enhet. Den typiska uppfattningen är; ”Det fullständiga universum är ett. Sedan skapade två motstående krafter dualismens relativa värld.” Detta visar det typiska misstaget med mycken japansk och kinesisk filosofi. Detta misstag är en mycket djupgående misstag som bör påvisas och korrigeras.

Det är sant att dualism skapar onödig konflikt och onödiga missförstånd men lösningen är inte att skapa en enhet. Dualism baserar sig på kartesiska koordinatsystemet. Om man drar en rät linje och väljer en punkt på denna linje så kallar man den högra sidan om punkten för plus och den vänstra för minus. Detta är det fundamentala matematiska uttrycket för dualism. Då blir +1-1 = 0 och -(-)1 = +1. Denna logik har påverkat vårt språk. Inte bra betyder dålig. Icke dålig betyder bra. Det är problemet med dualism.

I verkliga livet finns tre kategorier; dålig, inte dålig och inte bra, samt bra. Det är därför som ”inte dålig” ej betyder ”bra” i verkliga livet. ”Inte bra” betyder ej heller ”dålig”. Man kan redan se att vårt språk baseras på dualism.

Det finns en tanke med hygien. Den är att bli av med saker som är dåliga för hälsan. Denna uppfattning om hygien är också baserad på dualism. Man tror att kan skapa en god miljö genom att bli av med dåliga ting. Man använder logiken att INTE DÅLIG betyder BRA. Det är förvisso viktigt att bli av med dåliga ting men det är inte tillräckligt. Vi måste skapa en god miljö.

Livet är i grunden kemi. Man kan notera att vetenskapen utvecklades först ur kemi. Det är först efter Newton som fysik blev basen för modern vetenskap. Idag är kemi också baserad på fysik. Emellertid är äkta kemi oberoende av fysik. Det är ett stort misstag i modern vetenskap att allt ska förklaras med fysik. Kemi baseras på JONER. De flesta livsformer baseras på vattenjoner. Vatten joniseras mycket lätt och det är därför som vatten är grundläggande för liv. 2H2O blir H3O+ och OH−. När det är mycket vattenjoner i luften så gynnar det god hälsa. Så grundläggande för att skapa en god miljö är att skapa fler vattenjoner.

Korrekt luftfuktighet är viktigt för att skapa vattenjoner. Om luften är för torr blir det färre vattenjoner. Om luften är för fuktig kommer vattenpartiklar i luften att skapa en stor droppe så det blir mindre yta som är i kontakt med luften, vilket resulterar i färre vattenjoner. Bäst luftfuktighet är mellan 50 och 70 procent.

En andra faktor är materialet på husets insida. Material som tillåter vatten att passera in och ut är trä och gips. Dessa två material har använts för hus i hela världen. När luftfuktigheten är hög absorberar de vatten och när luften är torr så avlämnar de vatten till luften. När trä och gips avlämnar vatten till luften så skapas också vattenjoner. Det är därför som trä och gips är mycket bra för hälsan. Gips ger ofta en kemisk ånga, vilket är dåligt för hälsan. Metall ger nästan ingen kemisk ånga så metall är inte dåligt men heller inte bra.

Den tredje faktorn är vind. När det är tillräckligt mycket luftfuktighet kan vinden bryta upp dropparna av vattenpartiklar och därigenom skapa joner. Det är därför som vind är att föredra när luftfuktigheten är hög.

Den fjärde faktorn är städning med en fuktig trasa för hand. Friktionen av en fuktig trasa på ytan av vilket material som helst skapar vattenjoner. Det är viktigt att trasan inte är för våt. Man måste krama ur trasan kraftigt för att få ut allt extra vatten. Sedan är det viktigt att skura ytan med tillräcklig kraft för att bryta upp vattendropparna. Det vanliga europeiska sättet att använda en våt trasa på ett långt skaft är lönlöst därför att trasan är för våt och det blir för liten friktion. Väldigt ofta måste man använda en kemisk produkt för att få bort smuts och denna kemiska produkt är ofta dålig för hälsan. Det är därför som man måste använda endast vatten och skura energiskt med händerna. Man måste också använda båda händer för att bli av med extra vatten i trasan. Det är det traditionella japanska sättet och det är helt korrekt vetenskapligt.

Det är sant att det europeiska klimaten är så gott att detta japanska sätt att städa inte är en absolut nödvändighet. Likväl är det alltid bättre att skapa en god miljö för hälsan. Att städa för hand ger också ett tillfälle till meditation. Det är MISOGI genom städning. It is true that the European climate is so nice that this Japanese way of cleaning is not absolutely necessary. Still it is always better to create a good environment for health. Cleaning by hand also gives an opportunity for meditation. This is MISOGI by cleaning.

Yoshigasaki Sensei, juni 2008.

Översatt av Per-Åke Wilhelmsson