Graderingskriterier

Vitt bälte bäres för alla Kyu grader och svart bälte för alla Dangrader. Hakama bäres från 2:a Kyu.

 1. Ki-övningar Kenkotaiso (Health exercise)
   

  1. Turning the trunk by swinging the arms
  2. Stretching the trunk to the side by swinging the arms
  3. Stretching backward and forward by swinging the arms
  4. Shoulder blade exercise
  5. Moving the head forward and backward
  6. Turning the head side to side
  7. Bending at the knees and standing on tiptoe
  8. Stretching the knee
  9. Swinging both arms up and down while bending the knees
 2. Shokyu
  • Minimum 4 månaders träning
  1. Standing
  2. Sitting seiza
  3. Sitting cross legged (Agura)
  4. Putting out one hand (Palm facing down)
  5. Breathing exercise sitting seiza (Kokyuho)
 3. 5:e Kyu
  • Minimum 4 månaders träning efter Shokyu
  • Hitoriwasa
  1. Jo Kenko Taiso:
  2. Udefuri Undo
  3. Udefuri Choyaku Undo
  4. Tenkan Undo
  5. Sayu Undo
  6. Sayu Choyaku Undo
  7. Ushiro Ukemi Undo
  8. Zempo Kaiten Undo
  9. Shikko forward
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Katate Kosadori Kokyunage
  2. Katatedori Ryotemochi
  3. Kokyunage
  4. Katatedori Tenkan Kokyunage
  5. Katatedori Ryotemochi Tenkan
  6. Kokyunage UdemawashiZagi Ryotedori Kokyunage
 4. 4:e Kyu
  • Minimum 4 månaders träning efter 5:e Kyu
  • Hitoriwasa
  1. Jo Aiki Taiso:
  2. Funakogi Undo
  3. Ikkyo Undo
  4. Tenshin Undo
  5. Zengo Undo
  6. Happo Undo
  7. Mae Ukemi and Ushiro Ukemi (for each side 3 forward and 3 backward)
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Katatedori Ikkyo
  2. Munetsuki Ikkyo
  3. Munetsuki
  4. Koteoroshi
  5. Ryotemochi Koteoroshi
  6. Ushiro Ryotedori Zemponage
  7. Ushirokubishime
  8. Kokyunage Uragaeshi
  9. Ushiro Katatedori Ikkyo
 5. Chukyu
  • Minimum 4 månaders träning efter 4:e Kyu
  1. Standing
  2. Sitting seiza
  3. Sitting cross legged (Agura)
  4. Putting out one hand (Palm facing down)
  5. Breathing exercise sitting seiza (Kokyuho)
  6. Kenkotaiso (Health exercise) – Examinee must do Kenkotaiso in the correct order
  7. Ki övningar
 6. 3:e Kyu
  • Minimum 6 månaders träning efter Chukyu
  • Hitoriwasa
  1. Koteoroshi Undo
  2. Nikyo Undo
  3. Tekubikosa Undo
  4. Hanmi-Gyakuhanmi Undo
  5. Ushirotori Undo
  6. UshiroTekubitori Zenshin Undo
  7. UshiroTekubitori Koshin Undo
  8. Shikko
  9. backward
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Jo and Jo: Shomenuchi, Yokomenuchi, Yokobarai, Douchi, Ashiuchi
  2. Katatedori Kokyunage Irimi
  3. Katatedori Kokyunage (get rid)
  4. Yokomenuchi Kokyunage
  5. Katatedori Shihonage (irmi/tenkan)
  6. Yokomenuchi Shihonage: (t-i, t-t, i-i, i-t)
  7. Ryotedori Zemponage
  8. Ushirodori Zemponage
  9. Tantodori: Munetsuki Koteoroshi
  10. Bokkendori: Shomenuchi Kokyunage
 7. 2:a Kyu
  • Minimum 6 månaders träning efter 3:e Kyu
  • Hitoriwasa
  1. One-hand bokken-exercises
  2. Moving bokken vertically
  3. Shomenuchi
  4. Moving bokken horizontally
  5. Cutting forward horizontally
  6. Shikko turning
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Zagi: Shomenuchi Ikkyo (irimi/tenkan)
  2. Katadori Ikkyo (irimi)
  3. Katadori Nikyo (irimi)
  4. Katadori Sankyo (irimi)
  5. Katadori Yonkyo (irimi)
  6. Yokomenuchi Kokyunage Irimi
  7. Shomenuchi Ikkyo (irimi/tenkan)
  8. Ushiro Ryokatadori Kokyunage
  9. Ushiro Ryokatadori Zemponage
  10. Jodori: Tsukikaeshi
  11. Jodori: Munetsuki Zemponage
  12. Hitorigake (one man attack)
 8. Jokyu
  • Minimum 4 månaders träning efter 2:a Kyu
  1. Standing
  2. Sitting seiza
  3. Sitting cross legged (Agura)
  4. Putting out one hand (Palm facing down)
  5. Standing with one foot forward
  6. Leaning backward
  7. Bending forward
  8. Standing on one foot and putting out one hand
  9. Standing up and sitting down in seiza
  10. Kenkotaiso (Health exercise) – Examinee must keep timing and rhythm with examiners count
  11. Ki övningar
 9. 1:a Kyu
  • Minimum 8 månaders träning efter Jokyu
  • Hitoriwasa
  1. Jokyu
  2. Two-hand bokken exercises: Shomenuchi
  3. Tenshin
  4. Tsuki: (8 steps forward, 8 steps backward in chudan)
  5. Happogiri
  6. Jo 1
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Tsuzukiwaza 14 (Suwariwaza)
  2. Tsuzukiwaza 16 (Handachi)
  3. Tsuzukiwaza 1 (Katatedori) or free
  4. Tsuzukiwaza 3 (Katatedori Ryotemochi) or free
  5. Niningake (two men attack)
 10. Shoden
  • Minimum 8 månaders träning efter 1:a Kyu
  1. Ki övningar
  2. Standing
  3. Sitting seiza
  4. Sitting cross legged (Agura)
  5. Putting out one hand (palm facing down)
  6. Standing with one foot and one arm forward
  7. Standing with one foot forward
  8. Standing on one foot and putting out one hand
  9. Standing up and sitting down in seiza
  10. Leaning backward on a partner
  11. Bending forward leaning on a partner
  12. Unraisable body
  13. Walking forward, while being held from behind
  14. Sitting cross legged (Agura) while being pushed
  15. Swinging both hands up
  16. Breathing exercise (Kokyuho)
  17. Kenkotaiso (Health exercise) – Examinee must count with the correct rhythm
 11. Shodan (1:a)
  • Minimum 12 månaders träning efter Shoden
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Tsuzukiwaza 11 (Katatedori) or free
  2. Tsuzukiwaza 13 (Katatedori Ryotemochi) or free
  3. Tsuzukiwaza 2 (Ushiro Katatedori) or free
  4. Tsuzukiwaza 8 (Yokomenuchi) or free
  5. Tsuzukiwaza 21
  6. (Tantodori 1)
  7. Tsuzukiwaza 25 (Jo and Bokken 1), examinee uses jo
  8. Tsuzukiwaza 27 (Happogiri with partner)
  9. Sanningake (three men attack)
 12. Chuden
  • Minimum ett års träning efter Shodan (1:a)
  • Disciplines 1–15
  • Ki övningar
  • Kenkotaiso (Health exercise) – Examinee must count with the correct rhythm.
  • Samma krav som för Shoden, men med mer Ki och mer strikt norm.
 13. Nidan (2:a)
  • Minimum 18 månaders efter Chuden
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Tsuzukiwaza 4 (Ryotedori) or free
  2. Tsuzukiwaza 7 (Shomenuchi) or free
  3. Tsuzukiwaza 6 (Ushirotori) or free
  4. Tsuzukiwaza 15 (Ushiro Ryokatadori)
  5. Tsuzukiwaza 22 (Tantodori 2)
  6. Tsuzukiwaza 23 (Bokkendori)
  7. Tsuzukiwaza 26 (Jo and Bokken 2), examinee uses jo
  8. Tsuzukiwaza 28 (Bokken and Bokken)
 14. Joden
  • Minimum 2 års träning efter Nidan (2:a)
  • Disciplines 1–15
  • Ki övningar
  • Kenkotaiso (Health exercise) – Examinee must count with the correct rhythm.
  • Samma krav som för Chuden, men ännu striktare.
 15. Sandan (3:e)
  • Minimum 2 års träning efter Joden
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  1. Tsuzukiwaza 5 (Ryokatadori)
  2. Tsuzukiwaza 9 (Tsuki-Keri)
  3. Tsuzukiwaza 12 (Ushirokatatedori)
  4. Tsuzukiwaza 18 (Yokomenuchi)
  5. Tsuzukiwaza 19 (Tsuki)
  6. Tsuzukiwaza 24 (Jodori)
  7. Tsuzukiwaza 25 (Jo and Bokken 1), examinee uses bokken
  8. Tsuzukiwaza 26 (Jo and Bokken 2), examinee uses bokken
  9. Tsuzukiwaza 10 (Taninzukake)
 16. Okuden
  • Minimum 2 års träning efter Sandan (3:e)
  • Disciplines 1–15
  • Ki övningar
  • Kenkotaiso (Health exercise) – Examinee must count with the correct rhythm.
  • Samma krav som för Joden, men ännu mer striktare.
 17. Yondan (4:e)
  • Minimum 3 års träning efter Okuden
  • Kumiwaza/Tsuzukiwaza
  • All Hitoriwaza
  1. Tsuzukiwaza 17 (Katadori Menuchi)
  2. Tsuzukiwaza 29 (Kumitachi 1)
  3. Tsuzukiwaza 30 (Kumitachi 2, Shinken)
  4. Tsuzukiwaza 20 (Jonage)
 18. Godan (5:e) minimum 5 års träning efter Yondan (4:e)
 19. Rokudan (6:e) minimum 5 års träning efter Godan (5:e)
 20. Nanadan (7:e) minimum 5 års träning efter Rokudan (6:e)
 21. Hachidan (8:e) minimum 5 års träning efter Nanadan (7:e)