Inför gradering

 

IMG_1575
När du vill gradera
 1. Diskutera med vår chefsinstruktör Sensei Michael Lebens huruvida det är dags att gradera.
 2. Det är viktigt att den som sköter medlemsregistret vet om att du ska gradera. Det är denne som ser till att det finns ett diplom som kan delas ut direkt i anslutning till graderingen.
 3. För att gradera som vuxen krävs att du är medlem i Ki No Kenkyukai Association Internationale. Har du inte betalt avgiften förut så måste det ske nu.
 4. Graderingsavgift ska också betalas innan du kan gradera.
 5. Så får du givetvis inte heller ha några resterande avgifter till klubben.  Inbetalningskonton PlusGiro 11 32 01-8Bankgiro 628-8021. Mottagare Göteborgs Ki-Aikido Sällskap.
 1. Vuxen grader
  • Här är ordningen som du graderar:
  1. Shokyu (Ki)
  2. 5:e Kyu (Aikido)
  3. 4:e Kyu (Aikido)
  4. Chukyu (Ki)
  5. 3:e Kyu (Aikido)
  6. 2:a Kyu (Aikido)
  7. Jokyu (Ki)
  8. 1:a Kyu (Aikido)
  9. Shoden (Ki)
  10. Shodan (Aikido)

Klicka här för Graderingskriterier för vuxna

Avgifter

Ki No Kenkyukai Association Internationale 100 kr för kalender år.
Gradering inför Sensei Michael Lebens 100 kr för samtliga Kyu-grader, 500 kr för Shoden resp. Shodan.