Varför just Ki-Aikido?

By Paul Babalola on
Medlemmar
Vad är Ki-Aikido?

Ki-Aikido är en modern rörelsekonst som har utvecklats ur äldre japanska kampkonster. Träningen är mångsidig och inkluderar såväl andning, koncentration som koordination.

Aikido betyder ”harmonins väg” och träningen syftar ytterst till att lära ut en metod för att förena kropp och sinne. Resultatet blir i bästa fall meditation i rörelse.

Aikido är också ett självförsvar såtillvida att den skapar ett sammanhang där attack försvinner som ett alternativ. Med andra ord en kreativ rörelsekonst snarare än ett reaktivt självförsvar.

Vad får jag som tränar ut av detta?

Att träna Ki-Aikido övar förmågan att på ett både avspänt och effektivt sätt hantera komplicerade situationer. Träningen kan vara rolig och lekfull, krävande och utmanande.

Du behöver inte vara vig eller ha en bra kondition för att börja. Alla kan delta i träningen på sin egen nivå och träna med varandra utifrån det.

I takt med den ökade medvetenheten om sambandet mellan kropp och sinne blir rörelserna harmoniska och vackra. Regelbunden träning ger också bonuseffekter som bättre kondition, styrka, smidighet, uthållighet och kroppsmedvetenhet.

Hur går träningen till?

Ett träningspass pågår i ca 1,5 timma. Träningen inleds med enkla övningar som efterhand byggs på och blir mer komplicerade. Aikido tränas på egen hand, med en eller flera partners, eller med redskap som svärd, stav och kniv.

Fallträning är grundläggande för att undvika skador. Vi tränar barfota och i budodräkt, men vanliga oömma kläder går bra i början. Ki-Aikido kan tränas i alla åldrar och tjejer och killar tränar tillsammans.

Den som tränar regelbundet kommer med jämna mellanrum att visa upp sina färdigheter på en gradering. Tävling finns däremot inte.